مدیر گروه ادیان و عرفان
اعضاء هیأت علمی گروه ادیان و عرفان
اهداف راه اندازی رشته ادیان و عرفان
1. افزایش شناخت و آگاهی دانش پژوهان نسبت به ادیان مهّم جهان ، در جنبه‌های گوناگون تاریخی ، اسطوره‌ای ، کلامی ،عرفانی ،آداب و مناسک و مطالعه و آشنایی با متون مقدس و کلاسیک
2. نهادینه ساختن نگرش علمی و روش مند نسبت به سنت‌های ادیان مختلف جهان
3. شناسایی و معرفی منابع معتبر علمی و پژوهشی مورد مطالعه در جوامع دانشگاهی بین‌اللملی به دانشجویان و پژوهشگران
4. تربیت پژوهشگرانی که با شناخت عمیق از معارف و ارزش‌های اخلاقی ، ضمن آشنایی گسترده و عمیق ، مباحث اعتقادی و کلامی دین، در ابعاد گوناگون علوم دینی را تبیین نمایند و در ارائه و دفاع از آن به صورت تخصصی فعالیت نمایند
5. تربیت پژوهشگرانی که با شناخت عمیق از معارف و ارزش‌های اخلاقی ، ضمن آشنایی گسترده و عمیق ، مباحث اعتقادی و کلامی دین، در ابعاد گوناگون علوم دینی را تبیین نمایند و در ارائه و دفاع از آن به صورت تخصصی فعالیت نمایند
6. توسعه و ارتقای آگاهی و دانش در مناطق مختلف جهان در زمینه عرفان نظری و عملی و اخلاقی.
معرفی رشته ادیان و عرفان
دانشجویان این رشته، عرفان را به عنوان یکی از مباحث مقایسه‌ای در ادیان مطالعه می‌کنند و به‌ویژه با ادبیات عرفانی اسلامی آشنا می‌شوند.همچنین با تاریخ ظهور و گسترش ادیان ابتدایی و ادیان زنده (ادیانی که هنوز پیروان زیادی دارند) آشنا می‌شوند و سه بخش اساسی احکام و آداب، عقاید و اخلاق را در هر دین مطالعه می‌کنند.
ادیان زنده‌ای که در این رشته مطالعه می‌شود به سه گروه زیر تقسیم می‌شود:
1. ادیان ابراهیمی و ادیان ایران قبل از اسلام:یهودیت، مسیحیت و اسلام که پیامبران آن‌ها نسلشان به حضرت ابراهیم می‌رسد و باور‌های ایرانیان پیش از زرتشت، دین زرتشت وآیین‌های مشتق از آن شامل آیین‌های مانوی و مزدکی.
2.  ادیان خاور دور که ادیان کشور‌های چین و ژاپن است و شامل کنفوسیوس و شیتو می‌گردد.
3. ادیان شبه جزیره هند که عبارتند از: هندو، بودا وجین.