مدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی
اعضاء هیأت علمی گروه فلسفه و کلام اسلامی
اهداف راه اندازی رشته فلسفه و کلام اسلامی
1. ایجاد زمینه‌ى تعالى باورهای اعتقادی و معنوى فراگیران.
2. توجّه آموزشی به آسیب ها و نیازهای کلامی منطقه‌اى با اختصاص درصدى از زمان واحدها به آن.
3. ایجاد توانائی برنقد و مناظره و ارزیابى گرایش‌هاى گوناگون و پاسخگویى به پرسش‌ها و شبهات جدید در زمینه کلام اسلامى.
4. تربیت مبلّغ در زمینه ى اسلام و مکتب اهل بیت(علیهم السلام).
5. تربیت کارشناس در زمینه ى کلام اسلامی .
6. توجّه به دیدگاه تقریبى بین مذاهب اسلامى با تاکید بر مبانى و معارف اهل بیت (ع) در رشته فوق.
7. اهتمام به تقویت روحیه تحقیق در دانش پژوه با اختصاص حداقل 20% زمان واحدها (علاوه بر رساله‌ی علمی) به کار پژوهشى.​
معرفی رشته فلسفه و کلام اسلامی
این گروه با بهرگیری از روش‌های مختلف عقلی،نقلی و تجربی، اصول وعقاید دینی را تبیین و مستدل ساخته و به موضوعاتی همچون تاریخ کلام اسلامی، کلام تحلیلی و کلام تطبیقی، مسائل جدید کلامی، مکاتب کلام اسلامی، اندیشه کلامی، مکاتب کلام اسلامی، اندیشه کلامی معاصر، منطق و فلسفه اسلامی می‌پردازد.

اهمیت و نقش رشته کلام اسلامی:

ضرورت شناخت دین و آموزه‌های اعتقادی آن بر کسی پوشیده نیست به ویژه با توجّه به شبهات مخالفان، و پرسش‌های اعتقادی رهپویان حقیقت، ارایه‌ی تعلیم دینی متناسب با زمان و نیازهای روز، لازم است رشته کلام اسلامی در سطح عالی به صورت مستقل ارایه شود تا نیاز جهان اسلام به صاحب نظران کلامی و عقیدتی تأمین گردد.

نقش و توانایى :

دانش‌آموختگان این رشته با مطالعه و تحصیل در رشته کلام اسلامی می‌توانند، پژوهشگر، مبلّغ و مدرّس مسایل عقیدتی شوند و با پاسخگویی به پرسش‌ها و شبهات کلامی به ویژه از نگاه اهل بیت(علیهم السلام) ،نقش مؤثّری در اعتلای فرهنگ اصیل اسلامی و شناساندن آن به مردم جهان ایفا کنند.