مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی
اعضاء هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
معرفی رشته زبان و ادبیات فارسی
این گروه به آموزش زبان وادبیات فارسی به عنوان زبانی با قدمت چند هزار ساله و برخوردار از اندیشه، دانش، فرهنگ و تمدن ایران می‌پردازند. محتوا و قالب جذاب و شیرین این زبان که با مفاهیم عرفانی و اخلاقی آمیخته است، علاقه مندان بسیاری را در سراسر جهان جذب کرده و کرسی‌های زبان و ادبیات فارسی را دز بسیاری از دانشگاه‌های جهان به وجود آورده است. از این رو، دانش‌آموختگان این رشته میتوانند به‌عنوان مدرس این رشته در دانشگاه‌های کشور خود به تدریس بپردازند.