ساختار تشکیلاتی دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السّلام (مصوّب 1399/08/24)