مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی
اعضاء هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی
معرفی رشته حقوق جزا و جرم شناسی
این گروه با استفاده از تلفیق علوم جرم‌شناسی و کیفرشناسی، در قالب رشته حقوق جزا و جرم شناسی واقعیت‌های پدیده مجرمانه در جامعه و قواعد الزام‌آور کیفری را بر اساس اندیشه‌ها و مبانی اسلامی، مورد تحلیل و بررسی قرار داده و تلاش می‌کند زمینه‌ی اعتلای حقوق جزای اسلامی را فراهم نماید.
برخی موضوعات مورد مطالعه این رشته عبارتند از: حقوق جزای عمومی، آئین دادرسی کیفری، مسئولیت مدنی،  پزشکی قانونی، حقوق اسلامی تطبیقی، حقوق جزای اختصاصی، حقوق جزای بین‌الملل، جامعه شناسی جزایی و جرم شناسی.