دپارتمان زبان

 دپارتمان زبان دانشگاه بین المللی اهل بیت "علیهم الاسلام" با هدف ارتقا سطح علمی دانشجویان زبانی زبان‌آموزان، دانشجویان سازمان‌ها و کلیه مراکزی که با داخل و خارج از ایران در ارتباط هستند و نیز ایجاد تعامل بین دانشگاه‌ها و اقشار مختلف ایجاد شده است.

Categories

Language Department

 

معرفی

 دپارتمان زبان دانشگاه بین المللی اهل بیت “علیهم الاسلام” با هدف ارتقا سطح علمی دانشجویان زبانی زبان‌آموزان، دانشجویان سازمان‌ها و کلیه مراکزی که با داخل و خارج از ایران در ارتباط هستند و نیز ایجاد تعامل بین دانشگاه‌ها و اقشار مختلف ایجاد شده است.

 دپارتمان زبان دانشگاه بین المللی اهل بیت “علیهم الاسلام” شامل سه بخش مرکز آموزش زبان فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی و مرکز آموزش زبان‌های خارجی می‌باشد.

این مرکز با هدف آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان و به‌ویژه داوطلبان تحصیل در این دانشگاه در سال ۱۳۹۱ تأسیس شد.