تماس با ما

ساختمان مرکزی : ایران، تهران، اتوبان خلیج فارس، جنب عوارضی تهران - قم

تلفن : 55235659 / 55235654 (21) (0098)

کد پستی : 1815163111

ایمیل روابط عمومی دانشگاه جهت ارسال انتقادات و پیشنهادات >>>>>> Pbr@abu.ac.ir