مدیر گروه مدیریت بازرگانی
اعضاء هیأت علمی گروه مدیریت بازرگانی
اساتید گروه بازرگانی بین المللی
معرفی رشته بازرگانی بین المللی

بازرگانی بین المللی یکی از گرایش های مهم رشته مدیریت بازرگانی است. آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمانهای بازرگانی داخلی و بین المللی خصوصا واحدهای مرتبط با صادرات و واردات، افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت مسائل مبتنی بر بازارهای بین المللی، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به مشکلات بازارشناسی بین المللی، ارزیابی راه حلهای مختف در مورد هر مسأله و تصمیم گیری و اجرای تصممیمات اتخاذ شده، افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت شرایط و اوضاع و احوال متغیر اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژیکی و سیاسی که بازار را تحت تاثیر قرار می دهند و تطبیق برنامه های سازمان با شرایط جدید و ایجاد زمینه لازم و تشویق دانشجویان به خودآموزی و رشد فردی و حرفه ای از جمله توانمندی هایی است که فارغ التحصیلان این رشته به دست می آورند. حضور دانشجویان از ملیت های مختلف در دانشگاه بین المللی اهل بیت علیهم السلام، ظرفیتی کم نظیر است که دانشجویان این رشته می توانند از آن استفاده نمایند و آینده شغلی خوبی را برای خود در مسیر رشد و تعالی کشورهای اسلامی و مسلمانان بردارند.