نشست‌ علمی «مسئله‌مندی مسائل زنان، فرصت‌ها و تهدیدهای رویاروی آن» برگزار می‌شود

نشست‌ علمی «مسئله‌مندی مسائل زنان، فرصت‌ها و تهدیدهای رویاروی آن» از سوی دپارتمان مطالعات زنان دانشگاه بین المللی اهل بیت(ع) برگزار می‌شود. به گزارش روابط عمومی دانشگاه بین المللی اهل بیت(ع)، دپارتمان مطالعات زنان دانشگاه بین المللی اهل بیت(ع)، در نشستی علمی با عنوان «مسئله‌مندی مسائل زنان، فرصت‌ها و تهدیدهای

Start

18 آبان 1400 - 4:00 pm

End

18 آبان 1400 - 5:30 pm

نشست‌ علمی «مسئله‌مندی مسائل زنان، فرصت‌ها و تهدیدهای رویاروی آن» از سوی دپارتمان مطالعات زنان دانشگاه بین المللی اهل بیت(ع) برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بین المللی اهل بیت(ع)، دپارتمان مطالعات زنان دانشگاه بین المللی اهل بیت(ع)، در نشستی علمی با عنوان «مسئله‌مندی مسائل زنان، فرصت‌ها و تهدیدهای رویاروی آن»، علل تعدد همسران پیامبر(ص) را مورد بررسی قرار می‌دهد.

در این نشست، دکتر محمدحسین رجبی دوانی، مورخ و پژوهشگر تاریخ اسلام به سخنرانی و ارائه بحث خواهد پرداخت.

نشست‌ علمی «مسئله‌مندی مسائل زنان، فرصت‌ها و تهدیدهای رویاروی آن» ساعت 16 تا 17:30 روز سه شنبه 18 آبان ماه 1400 به آدرس https://elc2.dpm.ir:443/rdyv1s5d32mi/ برگزار می شود و به شرکت‌کنندگان در نشست گواهینامه معتبر اعطا خواهد شد.