اهداف راه اندازی رشته مطالعات زنان

– معرفی شان و نقش زن در جهان هستی از دید گاه اسلام
– تربیت نیروی انسانی متخصص درجهت آموزش و پژوهش در امور زنان
– تربیت نیروی انسانی جهت سیاست گذاری مطلوب در سطوح برنامه ریزی کشور
– تقویت بینش علمی نسبت به مسئله زن جهت اصلاح نگرشهای اجتماعی و فرهنگی

نقش رشته مطالعات زنان

– تربیت کارشناس در امور زنان جهت مشاوره در کلیه سطوح اجرایی کشور
– تربیت کارشناس جهت اجرای طرحهای مربوط به زنان در کلیه سطوح
– تربیت کار شناس جهت سیاستگذاری و برنامه ریزی در امور بانوان
– طرح مواضع کلی بینش اسلامی نسبت به زن به صورت علمی در سطح دانشگاهی برای اولین بار در ایران و جهان

معرفی رشته مطالعات زنان

رشته مطالعات زنان، یک دوره مطالعات میان رشته ای است. در این رشته سعی بر این است تا بینشی صحیح از جایگاه زن در ایران و جهان به صورت علمی و آکادمیک ارائه شود. گرایش زن و خانواده گرایشی میان رشته ای با صبغه جامعه شناسی، و گرایش حقوق زن در اسلام گرایشی میان رشته ای با صبغه حقوقی است.

در حال حاضر این رشته در دانشگاه بین‌‎­المللی اهل بیت “علیهم السلام” در حال راه‌­اندازی می­‌باشد.