معرفی رشته مردم شناسی

گرایش مردم‌شناسی یکی از گرایش‌های رشته علوم اجتماعی است که رویکرد ویژه‌ای به موضوع فرهنگ دارد . مردم‌شناسی با پذیرش این اصل که نقش فرهنگ‌ در ساختا‌رهای‌ اجتماعی‌ نقش‌ بسیار مهم‌ و تعیین‌ کننده‌ای‌ است، به مطالعه‌ فرهنگ‌ از دیرباز تاکنون و در جوامع‌ مختلف‌ پرداخته‌است. گروه مردم‌شناسی می‌کوشد به پرورش کارشناسانی بپردازد که ضمن مطالعه خصوصیات زیستی و ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی گروه‌های انسانی در محدوده جغرافیایی معین و در دوره تاریخی مشخص بر اساس عناصر و پدیده‌های ویژه‌ای نظیر زبان، هنر، موسیقی، آداب و سنن، ازدواج، عادات و خلقیات، خانواده، خویشاوندی، مذهب، اقتصاد، حقوق، پوشاک، فنون و در یک کلمه با مطالعه و تحقیق در قلمرو عوامل فرهنگی و زیستی حاکم بر جوامع انسانی بتوانند در برنامه ریزی‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیستی کشور در ابعاد منطقه‌ای (شهری، روستایی و عشایری) نظرات سازنده‌ای ارائه کنند. از اهداف و جهت گیری‌های مهم این گروه حرکت به سمت مطالعات انسان‌شناسی اجتماعی، فرهنگی و زیستی اجتماعی است که طی آن رابطه تحولات و تغییرات گروه‌های انسانی را در ارتباط با نهادها و سازمان‌های اجتماعی قرار داده و با مقوله‌های مربوط به مردم‌شناسی فرهنگی، اجتماعی و مردم‌شناسی زیستی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد.

در حال حاضر این رشته در دانشگاه بین‌‎­المللی اهل بیت “علیهم السلام” در حال راه‌­اندازی می­‌باشد.