معرفی

محدودیت‌های آموزش حضوری و الزامات آن از یک سو و نیاز علاقه مندان به فراگیری علوم و فنون از سوی دیگر و پیشرفت‌های سریع در عرصه فناوری اطلاعات، موجب پدیدار شدن چشم اندازهای نو در آموزش اثربخش و خلاقانه و تحقق آرمان فرصت های برابر آموزشی گردید. یکی از این عرصه های نو پدید، آموزش از راه دور در بستر اینترنت (E- Learning) است. در این شیوه آموزشی، تمام مراحل پذیرش و سنجش داوطلبان تحصیل، انتخاب واحد درسی، ارائه دروس، پرسش و پاسخ بین استاد و شاگرد، امتحانات و ارزشیابی تحصیلی، ارائه خدمات آموزشی – پژوهشی، به صورت الکترونیکی انجام می شود و دانش پژوهان بدون محدودیت زمانی و مکانی، به محتوای ارائه شده دسترسی پیدا می کنند. اساتید و مدیران نیز با بهره گیری از امکانات تعاملی که در اختیار دارند، به خوبی می توانند میزان پیشرفت دانش پژوهان را رصد و ارزیابی نموده و برای آنان به صورت گروهی و یا فردی برنامه ریزی درسی کنند.

دانشکده مجازی دانشگاه بین المللی اهل بیت(ع) با بهره گیری از سیستم های نوین آموزشی اقدام به برگزاری رشته های این دانشگاه بصورت مجازی نموده است. نحوه پذیرش و آموزش در این سیستم آموزشی به زودی اعلام می گردد.